Důležitá oznámení

12. 01. 2023 - CENÍK PLACENÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB PLATNÝ OD 1.1.2023
Pracovnělékařské služby
- vstupní prohlídka 600,-
- vstupní prohlídka cizí státní příslušník 1000,-
- periodická/výstupní/následná prohlídka 500,-


Výpis ze zdravotní dokumentace 300,-
Výpis ze zdravotní dokumentace do druhého dne 400,-


Řidičské průkazy
- osoby mladší 18 let a studenti 300,-
- osoby starší 18 let 500,-
- vyšetření seniorů 300,-


Potravinářský průkaz
- osoby mladší 18 let a studenti 300,-
- osoby starší 18 let 450,-


Zbrojní průkaz
- vyšetření žadatele 600,-
- kontrolní vyšetření při prodlužování/rozšíření 450,-


Posouzení zdravotní způsobilosti
- ke sportu a ostatní posudky a potvrzení 300,-
- k rizikovému sportu 500,-


Hlášení o úrazu pro pojišťovnu, bodové ohodnocení úrazu 
nebo jiné vyplnění pojistky (za započatých 15 min.)  250,-


Návrh lázeňské péče (samoplátci) 600,-


Aplikace vakcíny mimo úhrady zdravotní pojišťovnou 200,-


EKG, TOKS mimo úhradu zdravotní pojišťovnou 250,-


Odběr krve na žádost pacienta (+ poplatek dle ceníku laboratoře) 100,-


Jiný jednoduchý administrativní úkon  100,-


Kopie z dokumentace (1strana A4) 5,-
03. 10. 2022 - Důležitá oznámení

V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu mimo ordinační dobu se obracejte na Lékařskou službu první pomoci:

Poliklinika Milevsko, Jeřábkova 158, tel.: 382 503 222.

Sobota: 8 - 11 hod

Nemocnice Písek, Karla Čapka 589, tel.: 382 772 274.

pracovní den:                    16 – 20 hod
sobota, neděle, svátky:       8 – 20 hod

V případě ohrožení života volejte linku 155